CÔNG TY CỔ PHẦN SUDO VIỆT NAM chúng tôi xác định Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng và là nền tảng để phát triển mặt hàng sơn nước. Trong năm 2006, Công Ty  đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại với công suất sản xuất 2 triệu lít sơn và hàng ngàn tấn bột bả trong năm, kinh phí đầu tư trên 2 triệu USD tại Khu Công Nghiệp Biên Giang, Hà Nội đây là một trong những nhà máy sản xuất sơn lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Về nguyên liệu sản xuất, áp dụng nguyên tắc kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, hầu hết nguyên liệu sản xuất hãng SƠN SUDO nhập khẩu từ những tập đoàn hóa chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ),Eliokem (Pháp),Dow Chemical (Mỹ),Rohm & Hass (Mỹ),Cray Valley (Maylaysia),Nuplex (Australia)… 

  • An toàn
  • Sức khỏe
  • An toàn cho môi trường

"SƠN NỘI NGOẠI THẤT SUDO- ĐẸP MÃI CÙNG THỜI GIAN"